• Digitale trusler mot politietaten 

      Ørjasæter, Erlend; Elgarh, Rachid (Master thesis, 2022)
      I likhet med samfunnsutviklingen har politiets digitale infrastrukturer og systemer er blitt mer komplekse, omfattende og integrerte. Når politiet introduserer ny teknologi for å sikre effektivitet, kommunikasjon og ...