• Hype!: fenomenet hype forstått gjennom storsuksessen til Tesla Motors 

      Hamarheim, Marthe Bratterud; Herrefoss, Silje; Ørbech, Håkon Davidsen (Bachelor thesis, 2014-09-11)
      Vi har i vår avsluttende bacheloroppgave i markedskommunikasjon sett nærmere på fagfeltene forbrukeratferd og merkevarebygging, og i denne sammenheng fordypet oss i utvalgte teoriområder innenfor disse. Vi har valgt å ...