• Hva er årsaken til at menn lykkes bedre med entreprenørskap enn kvinner? 

      Burud, Bettina; Saklor, Nisakorn; Øien, Mathilde (Bachelor thesis, 2022)
      Denne oppgaven tar for seg hvorfor det er færre kvinnelige entreprenører i forhold til mannlige i Norge, men dreier seg i hovedsak om hvorfor menn har en tendens til å lykkes i mye større grad enn kvinner. For hver kvinne ...