• Kunnskap- og erfaringsoverføring mellom prosjekter 

      Tisløv, Magnus Vassli; Ødegaard, Andreas; Lystad, Lars Gjerløw (Bachelor thesis, 2013-12-18)
      Tema for denne bacheloroppgaven omhandler hvordan kunnskap og erfaringer overføres fra et prosjekt til etterfølgende prosjekter, samt fra prosjekt til basisorganisasjon. Følgelig avgrenset vi temaet ned til en konkret ...