• Innholdsmarkedsføring 

      Toft, Tina Marie Berg; Åteigen, Mari Tveide; Krav, Cathrine (Bachelor thesis, 2016)
      I Bacheloroppgaven er merkevarestrategien innholdsmarkedsføring valgt, hvor casene Gilde oppskriftshefter, Team Coop og Forsvaret er benyttet for å belyse funn. Innholdsmarkedsføring er forenklet en vedvarende ...