• Verdsettelse av Europris ASA 

      Stark, Håkon Sigfred; Nyheim, Jesper; Åbelvold, Andreas (Bachelor thesis, 2021)
      I denne oppgaven blir det gjennomført en verdivurdering av Europris ASA heretter kalt Europris). Vår problemstilling har vært å beregne den fundamentale verdien til selskapet og videre gi en fiktiv investor en anbefaling ...