Show simple item record

dc.contributor.authorOlsen, Per Ingvar
dc.contributor.authorEspelien, Anne
dc.date.accessioned2008-11-25T13:37:37Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.issn0803-2610
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/94163
dc.description.abstractDenne rapporten utgjør den teknologiorienterte delen av fase 2 av forskningsprosjektet ”Norsk jordbruksvaresektor: Strategi og forretningsutvikling mot år 2010”. Prosjektet ledes av førsteamanuensis Per Ingvar Olsen, Institutt for innovasjon og økonomisk organisering ved Handelshøyskolen BI. Rapporten diskuterer de utfordringene den norske jordbruksvaresektoren og de norske landbrukssamvirkeselskapene møter i arbeidet med å utvikle nye teknologiorienterte forretningsaktiviteter. Med utgangspunkt i en innovasjonsfaglig synsvinkel, og med ulike teoretiske bidrag, drøftes både innovasjonsstrategiske og organisatoriske utfordringer for industriselskapene og forsknings- og utviklingsinstitusjonene. I lys av teori om innovative foretak, innovasjonsdrevne økonomier og innovative nisjesatsingers utviklingsdynamikk diskuterer rapporten ulike potensielle teknologiske nisjesatsninger. Nisjesatsningene kan oppfattes som strategiske realopsjoner for foretakets ledelse og representerer i denne sammenhengen et økonomisk utviklingsprosjekt der det antatte framtidige inntektspotensialet er vesentlig relativt til utviklingskostnadene. Selskapet står fritt til å velge om prosjektet skal utvikles fram mot moden markeds-messig høste-fase, eller om ”realopsjonen” skal utløses gjennom salg i tidligere faser for å finansiere andre strategiske utviklings-, ekspansjons- eller restruktureringsprosesser. Rapporten belyser fire cases. Disse diskuteres som selvstendige forretnings-prosjekter der meningen er å bidra til å sikre framtiden for norsk mat-foredlings-industri gjennom en målrettet utdifferensi-erings-strategi. Casene som blir diskutert er: 1) Modellbedrift 2010 – Matforedling i lukkede celler, 2) Verdikjede-optimering; Enterprise Resource Management System, 3) Foredling av myse og 4) Teknologi for ferskvare-logistikk.en
dc.format.extent425027 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesResearch Reporten
dc.relation.ispartofseries12/2003en
dc.titleNæringsutvikling i norsk jordbruksvaresektor: Kommersialisering av teknologiske nisjeren
dc.typeResearch reporten


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Research Reports [139]
    This collection contains BI's Research Report Series from 2001.

Show simple item record