Show simple item record

dc.contributor.authorRolland, Asle
dc.date.accessioned2008-11-25T13:16:20Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.issn0803-2610
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/94151
dc.description.abstractRapporten inneholder fire essays om to mediepolitiske tema: Statens tiltak for å begrense eierkonsentrasjon i mediene, og dens bebudede tiltak for å fravriste eierne kontrollen med innholdet i sine egne medier. Tiltakene begrunnes i hensynet til ytringsfriheten, de reelle ytringsmulighetene og mangfoldet i mediene. Rapporten stiller spørsmålstegn ved denne begrunnelsen. Mye kan tyde på at det heller er statens egne interesser den søker å ivareta med sine tiltak. 1. "Mediekonsentrasjon og maktmisbruk" drøfter betydningen av å velge "føre var" fremfor "etter snar" som metode for å hindre misbruk av mediemakt. Konklusjonen er at det valgte "føre var"-prinsipp for regulering av mediekonsentrasjon ikke skiller mellom bruk og misbruk av makt. 2. "Konkurranselov og medieeierlov" drøfter nytten og nødvendigheten av å dobbeltkontrollere eierskapet til mediene. Det hevdes at det som kan gjøre eierskapsloven til et hensiktsmessig supplement, er å erstatte den nåværende eierskapsbegrensning, knyttet til andel av avisbransjens totalopplag, med en begrensning på antall avisbedrifter det skal være mulig å eie. 3. "Redaktørplakaten - en alternativ fortolkning" stiller spørsmålstegn ved forestillingen om at plakaten gir redaktørene all makt. 4. "Lovfesting av redaktørens uavhengighet" stiller spørsmålstegn ved ønskverdigheten av å lovfeste et prinsipp som gir redaktøren all makt - og eierne ingen makt - over medienes innhold.en
dc.format.extent308161 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesResearch Reporten
dc.relation.ispartofseries05/2002en
dc.titleStatsmakt og mediemakten
dc.typeResearch reporten


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Research Reports [132]
    This collection contains BI's Research Report Series from 2001.

Show simple item record