• Sluttrapport "Samhandling og prosessledelse" 

      Kvålshaugen, Ragnhild; Swärd, Anna (Forskningsrapport;1/2018, Report, 2018)
      Konfliktnivået i anleggsprosjekter er et stadig tilbakevendende tema i den offentlige debatten. Debatten handler ofte om kontraktsformer, tildelingskriterier og ikke minst kvaliteten på samhandlingen mellom aktørene i disse ...