• En god start: Produktivt samarbeid i tidligfase av byggeprosjekter 

   Kvålshaugen, Ragnhild; Holtet Svendsen, Julie; Bjønnes, Sarah Lillia (Research report, 2021)
  • Kunnskapsbaserte tjenester 

   Kvålshaugen, Ragnhild (Forskningsrapport;10/2011, Research report, 2011)
   Denne forskningsrapporten presenterer resultater fra studien Kunnskapsbaserte tjenester. Studien er en av delstudiene i forskningsprosjektet ”Et kunnskapsbasert Norge”. Målsetningen med studien er å kartlegge attraktiviteten ...
  • Nye forretningsmodeller for sirkulær økonomi i bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen (BAE). En litteraturstudie. 

   Bygballe, Lena E.; Firmo, Hugo; Kvålshaugen, Ragnhild (Research Reports;03/2021, Research report, 2021-10)
   Denne rapporten handler om sirkulær økonomi og nye forretningsmodeller i BAE-næringen. Vi har gjennomført en innledende (scoping) litteraturstudie av internasjonal vitenskapelig litteratur på området med utgangspunkt i ...
  • Sluttrapport "Samhandling og prosessledelse" 

   Kvålshaugen, Ragnhild; Swärd, Anna (Forskningsrapport;1/2018, Report, 2018)
   Konfliktnivået i anleggsprosjekter er et stadig tilbakevendende tema i den offentlige debatten. Debatten handler ofte om kontraktsformer, tildelingskriterier og ikke minst kvaliteten på samhandlingen mellom aktørene i disse ...