• Diakonale sykehus i helsesektoren 

      Grindheim, Jan Erik (Forskningsrapport, Research report, 2007)
      Private ideelle organisasjoner generelt og diakonale institusjoner spesielt har vært pionerer i utviklingen av nye helse- og sosialpolitiske tiltak i den norske velferdsstatens historie. Samtidig har staten brukt dem som ...