• Innovasjonssystemet i TINE Gruppa og Norsk Kjøttsamvirke BA 

      Ørjasæter, Nils-Otto (Research Report, Research report, 2003)
      Rapporten tar opp problemstillinger vedrørende Tine Gruppa og Norsk Kjøtt som innovasjonssystem. I tillegg diskuteres mulighetene som ligger i en videreutvikling av dette systemet. En rekke undersøkelser konkluderer ...