Show simple item record

dc.contributor.authorMonkerud, Lars Chr.
dc.date.accessioned2008-04-17T09:28:23Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.issn0807-3406
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/94035
dc.description.abstractRapporten dokumenterer spørreskjemaundersøkelsene som ble gjennomført av Handelshøyskolen BI i samarbeid med Norsk institutt for by- og regionforskning under prosjektet “Undersøkelse av lokalpolitikere og rådmenn 2002/2003” (finansiert av Kommunal- og regionaldepartementet og Norges Forskningsråd). Undersøkelsene omfatter svar på spørreskjemaer sendt til kommunestyre-representanter, ordførere, varaordførere og rådmenn i kommunene, og til fylkestingsrepresen-tanter i fylkene. Spørsmålene i undersøkelsene kartlegger i hovedsak respondentenes holdninger til ulike økonomiske virkemidler, til ulike rammebetingelser og (fylkes)kommunens forhold til staten, samt (fylkes)kommunens forhold til innbyggerne. Det fokuseres på undersøkelsene av kommunestyrerepresentanter, rådmenn og fylkestings-representanter, og datakvalitet diskuteres og undersøkes med hensyn til representativitet, reliabilitet og validitet generelt. Datakvaliteten vurderes som altoverveiende god. Rapporten presenterer dernest noen hovedtendenser i materialet. Det presenteres resultater for store (over 5000 innbyggere) og små kommuner (under 5000 innbyggere) og fylker hver for seg, og variasjonen i holdninger diskuteres i lys av typiske institusjonelle trekk ved små eller store kommuner (eller fylker) og i lys av respondentens formelle posisjon (om han/hun er folkevalgt representant eller rådmann).en
dc.format.extent759097 bytes
dc.format.extent163361 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesDiscussion Paperen
dc.relation.ispartofseries03/2003en
dc.titleUndersøkelse av lokalpolitikere og rådmenn 2002/2003:En redegjørelse for undersøkelsens relevans, gjennomføring og datakvalitet - samt noen hovedtendenseren
dc.typeWorking paperen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242en


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Discussion Papers [30]
    This collection contains BI's Discussion Papers series, published online from 2000. The series was terminated in 2009.

Show simple item record