Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGaustad, Terje
dc.date.accessioned2008-05-28T13:33:39Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.issn0807-3406
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/94017
dc.description.abstractDenne rapporten belyser fjernsynssportens økonomiske egenskaper ut fra eksisterende medieøkonomisk teori. Rapporten drøfter de viktigste økonomiske egenskapene ved fjernsynsprogrammer generelt og fjernsynssport spesielt. Blant annet belyser den hvordan fjernsynssportens spesielle kostnadsstruktur skaper stordriftsfordeler og et sterkt incentiv til nærmest for enhver pris stadig å utvide seergrunnlaget og søke inntreden på nye markeder. For idrettsorganisasjoner som opererer i et lite marked som det norske, vil dette innebære en stadig større utfordring etterhvert som ny distribusjonsteknologi reduserer distribusjonskostnadene. Videre står fjernsynssporten i en særstilling i forhold til andre typer fjernsynsprogrammer ved at den ikke i samme grad er bundet av språk. For de fleste typer audiovisuelle produkter utgjør språket den sterkeste kulturelle barrieren for markedsutvidelse. Idrettens svake språkavhengighet bidrar til å redusere denne kulturelle beskyttelsen av hjemmemarkedet. For fjernsyns-sport er blant annet den lokale og tradisjonsbundne sportsinteressen et viktigere element i de kulturelle barrierene, men dette er elementer som kan systematisk manipuleres og brytes ned i et lengre tids-perspektiv. De samme mekanismene vil være reflektert i konkurransen mellom forskjellige idrettsgrener og arrangementer. Rapporten viser blant annet også hvordan fjernsynssportens sterke tidssensitivitet, knyttet til sportens resultatusikkerhet eller "uncertainty of outcome", har gjort det vanskelig utnytte de mulighetene for økt inntjening som ligger i produkt-differensiering. Ved innføring av digital teknologi vil det her kunne frigjøres et betydelig potensiale ved at man lettere kan differensiere produktet i forhold til kvalitet i stedet for tid.en
dc.format.extent412916 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesDiscussion Paperen
dc.relation.ispartofseries04/2000en
dc.titleØkonomiske egenskaper ved sport som programvareen
dc.typeWorking paperen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Discussion Papers [30]
    This collection contains BI's Discussion Papers series, published online from 2000. The series was terminated in 2009.

Vis enkel innførsel