Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRolland, Asle
dc.date.accessioned2008-04-17T09:15:29Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.issn0807-3406
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/94007
dc.description.abstractPaperet er en kommentar til tre foredrag som tilsynelatende inneholder veldig forskjellig informasjon om forholdet mellom elite og folk når det gjelder holdning til privatisering og modernisering av offentlig sektor: - Foredraget Stat og marked: elitens og befolkningens holdninger til privatisering og politisk styring av Tom Christensen & Per Lægreid på den nasjonale statsviterkonferansen i Trondheim i januar 2003. - Foredraget Konkurransereformer i offentlig sektor: Et uttrykk for folkekrav eller et uttrykk for politisk ledelse? av Rune Sørensen på et seminar arrangert av Norges forskningsråd i februar 2003. - Foredraget Politisk representasjon i flerpartisystemer. En sammenlikning av velgeres og politiske eliters holdninger av Henry Valen & Hanne Marthe Narud på den nordiske fagkonferansen i statsvitenskap i Aalborg i august 2002. Jeg er kjent med at i hvert fall to av foredragene er under omarbeiding til artikler. Denne kommentar må derfor leses som et lite bidrag til den kollektive prosess frem mot større erkjennelse i de saker som omtales. Eller et lite bidrag til "normal science", som Thomas S. Kuhn, forfatteren av "The Structure of Scientific Revolutions", ville kalt det.en
dc.format.extent45989 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesDiscussion Paperen
dc.relation.ispartofseries01/2003en
dc.titleEliter, borgere og privatiseringen
dc.typeWorking paperen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Discussion Papers [30]
    This collection contains BI's Discussion Papers series, published online from 2000. The series was terminated in 2009.

Vis enkel innførsel