• Det lokale NAV-kontoret : hvilke løsninger velges? 

      Monkerud, Lars Christian (Discussion Papers;1/2008, Working paper, 2008)
      Denne dokumentasjonsrapporten presenterer foreløpig materiale fra en av modulene – Det lokale NAV-kontor - i prosjektet Evaluering av NAV-reformen (EVA-NAV). Prosjektet er igangsatt av Norges forskningsråd, og består av ...