Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHennestad, Bjørn
dc.date.accessioned2012-12-20T14:06:14Z
dc.date.available2012-12-20T14:06:14Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/93754
dc.descriptionVersjon i BI Brage er som publisert i tidsskriftets papirutgave. Forlagets e-utgave er tilgjengelig fra www.magma.no.no_NO
dc.description.abstractPå papiret legger norske virksomheter stor vekt på organisasjonskulturens betydning. Men flere undersøkelser tyder på at dette ikke gir seg utslag i hvordan det jobbes med endringsledelse. Denne artikkelen tar for seg forholdet mellom endringsledelse og organisasjonskultur. Den viser hvorfor og hvordan begrepene henger sammen, og den gir råd for hvorledes dette kan omsettes til praktisk handling. Ikke minst fordrer det en erkjennelse av at endring er en prosess som fordrer tid og krever vedvarende lederoppmerksomhet fra en ledelse som tar kulturen på alvor og er sine signaler bevisst. Spørsmålet i denne artikkelen er om betydningen av fenomenet kultur er med endringsplaner og praksis? En forholdsvis nylig McKinsey (2008) undersøkelse viser det andre undersøkelser har vist at langt de fleste større endringsprosjekter svikter helt eller delvis, og en av forklaringene er at gjennomføringen skjer uten at man i tiltrekkelig grad tar hensyn til den enkelte bedriftskultur. Endringsledelse og sticky culture F Å lede endring med kulturell bevissthet Alt handler om kultur. Det hjelper ikke med vedtak, plandokumenter og formelle strukturer, om ikke innholdet er nedfelt i hverdagsvirkeligheten. Denne erkjennelsen er vi dessverre blitt behørig minnet om, ikke minst gjennom 22. juli-kommisjonen. På papiret tillegger norske virksomheter organisasjonskulturens stor vekt. Undersøkelser tyder imidlertid på at dette ikke gir seg utslag i hvordan det jobbes med endringsledelse. Denne artikkelen tar for seg forholdet mellom endringsledelse og organisasjonskultur. Den går gjennom hvordan teori viser hvorfor og hvordan begrepene henger sammen, og den gir råd for hvordan samspillet mellom disse elementene kan omsettes i praktiskno_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherFagbokforlaget i samarbeid med Econano_NO
dc.titleEndringsledelse og Sticky culture : Å lede endring med kulturell bevissthetno_NO
dc.typeJournal articleno_NO
dc.typePeer reviewedno_NO
dc.source.pagenumber59-67no_NO
dc.source.volume15no_NO
dc.source.journalMagmano_NO
dc.source.issue8no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel