Show simple item record

dc.contributor.authorHåkansson, Håkan
dc.contributor.authorIngemansson, Malena
dc.date.accessioned2012-11-14T08:16:12Z
dc.date.available2012-11-14T08:16:12Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1500-0788 (trykt utg)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/93638
dc.descriptionVersjon i BI Brage er som publisert i tidsskriftets papirutgave. Forlagets e-utgave er tilgjengelig fra www.magma.nono_NO
dc.description.abstractByggebransjen blir ofte kritisert for ikke å utvikle seg i like høy grad som andre bransjer. Politisk foreligger det derfor krav om at den må bli mer innovativ og vise større evne til fornyelse. Mange mener at produktiviteten må øke, og at løsningen ligger i økt konkurranse. Tidligere studier av byggenæringen viser imidlertid at bransjen allerede har et sterkt konkurransepreg, som også forsterkes av prosjektorganiseringen, der interaksjonen mellom aktørene først og fremst finner sted innen enkeltprosjektene. I denne artikkelen presenterer vi resultatene fra en studie om fornyelse i byggebransjen. I stedet for å ta utgangspunkt i at økt konkurranse er veien til økt fornyelse, tar vi utgangspunkt i nettverksstudier av teknisk utvikling som indikerer den store betydningen av relasjoner med kompetente tekniske motparter. Resultatene viser at det er de byggebedriftene som inngår i større konserner og dermed har tilgang til både interne og eksterne parter, som også står for den største delen av den totale fornyelsen i bransjen. Det interne nettverket kompenserer for mangelen på interaksjon med leverandørleddet som ellers vanskeliggjør læring og utvikling for de bedriftene som mangler dette. Våre resultater indikerer dermed at det kreves mer samhandling og læring mellom byggebedrifter og motparter for å gi økt fornyelse, og at det, til forskjell fra de politiske oppskriftene på fornyelse, er den aktive priskonkurransen i kombinasjon med prosjektorganiseringen som skaper problemer for bransjen.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherFagbokforlaget i samarbeid med Econano_NO
dc.titleKonkurranse som hinder for innovasjon og teknisk fornyelse i byggenæringenno_NO
dc.typeJournal articleno_NO
dc.typePeer reviewedno_NO
dc.source.pagenumber52-61no_NO
dc.source.volume15no_NO
dc.source.journalMagmano_NO
dc.source.issue7no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record