Show simple item record

dc.contributor.authorMinichilli, Alessandro
dc.contributor.authorHuse, Morten
dc.date.accessioned2011-11-18T10:12:10Z
dc.date.available2011-11-18T10:12:10Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1500-0788
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/93434
dc.descriptionVersjon: Forlagets publiserte artikkel (pdf). Også tilgjengelig på www.magma.no (annet format)
dc.description.abstractNyere forskning på styrer og ledelse viser stadig større interesse for hvordan situasjonsbestemte variabler påvirker styrets sammensetning og atferd. I denne artikkelen ser vi nærmere på styreoppgaver i ulike faser av bedriftens livssyklus. Vi sammenlikner styreoppgaver i vekstbedrifter med styreoppgaver i andre faser av bedriftens livssyklus. Vi har valgt en inndeling i ulike livssyklusfaser basert på dimensjoner av organisasjoners kontekst og struktur, og ikke med utgangspunkt i størrelse og alder. I artikkelen trekker vi frem styrets involvering i oppgaver knyttet til rådgivning, kontroll og nettverksbygging. Resultatet av en undersøkelse blant 467 norske bedrifter viste at styrer er spesielt aktive i vekstbedrifter. I vekstfasen deltar de aktivt i så vel rådgivning og kontroll som nettverksbygging. Vi fant videre at rådgivningsoppgavene er spesielt viktig i etableringsfasen og kontroll i strukturutbyggingsfasen. I nyetablerte virksomheter engasjerer styret seg ofte i internt rettede oppgaver, og styremedlemmene ser behovet for å hjelpe den nyetablerte ledelsen. I senere faser av bedriftens utvikling er det tilsvarende vekt på eksternt rettede oppgaver (så som kontroll og nettverksbygging).no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherFagbokforlaget, i samarbeid med Econano_NO
dc.titleStyreoppgaver i vekstbedrifter: Sammenlikning på tvers av livssyklusfaserno_NO
dc.typeJournal articleno_NO
dc.typePeer reviewedno_NO
dc.source.pagenumber46-63no_NO
dc.source.volume14no_NO
dc.source.journalMagmano_NO
dc.source.issue7no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record