Show simple item record

dc.contributor.authorBrøgger, Benedicte
dc.date.accessioned2012-01-12T15:11:46Z
dc.date.available2012-01-12T15:11:46Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1504-2898
dc.identifier.issn0802-7285
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/93404
dc.descriptionDette er siste forfatterversjon av artikkelen, etter fagfellevurdering, før publisering i tidsskriftet. Forlagets publiserte artikkel er tilgjengelig i idunn.nono_NO
dc.description.abstractTemaet for artikkelen er hvilken rolle entreprenørskap har spilt i varehandelsrevolusjonen, det at tusenvis av uavhengige bedrifter har blitt integrert i enorme globale varehandelskjeder. Transformasjonene har ikke skjedd gjennom mekanisk tilpasning til teknologiske innovasjoner, globalisering av produksjonen eller nye organisatoriske formater slik det ofte fremstilles i businesslitteraturen. Artikkelen viser hvordan endringene har blitt kjempet gjennom som følge av entreprenørers ofte motstridende hensikter og forsøk på å finne lokale løsninger. Artikkelen gjennomgår særtrekkene ved den diskursive formasjonen som er dannet rundt entreprenøren som kunnskapsobjekt, og bruker dette som springbrett for å identifisere entreprenører og deres rolle for kjededannelsen. Denne fremgangsmåten benevnes i artikkelen som «en ny-etnografisk orientering», og det påpekes at en slik orientering har manifestert seg i faget de siste ti år. Den består av koblinger mellom diskursanalytiske innsikter og den formen for refleksiv, erfaringsbasert kunnskap som tradisjonelt har vært antropologiens varemerke. Den nye litteraturen viser med all tydelighet verdien av det antropologiske prosjekt, som er å dokumentere menneskelig variasjon og muligheter. Spesielt i møtet med usikkerheten og mangetydighet som preger økonomisk virksomhet i dag, er etnografi en god base for kunnskapsutvikling i møtet med de ensrettende systemforklaringer det lett gripes til. Det empiriske materialet er hentet fra noen kritiske år i en norsk varehandelskjede da de siste sporene etter en frivillig medlemsorganisasjon ble feiet vekk og nye supermarkedsrutiner ble forsøkt innført – alt mens kundene knapt merket de harde kampene som påvirket formen og kvaliteten på varestrømmene frem til dem.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversitetsforlagetno_NO
dc.subjectanthropologyno_NO
dc.subjectethnographyno_NO
dc.subjectentrepreneurshipno_NO
dc.subjectbusinessno_NO
dc.subjectretailno_NO
dc.subjectsupplyno_NO
dc.titleKjeder, entreprenørskap og antropologisk kunnskapsdannelseno_NO
dc.typeJournal articleno_NO
dc.typePeer reviewedno_NO
dc.source.pagenumber129-142no_NO
dc.source.volume21no_NO
dc.source.journalNorsk antropologisk tidsskriftno_NO
dc.source.issue2-3no_NO
dc.identifier.doi10.18261/ISSN1504-2898-2010-02-03-05


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record