Show simple item record

dc.contributor.authorAndersen, Svein S.
dc.contributor.authorKuvaas, Bård
dc.date.accessioned2009-03-23T10:29:06Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1500-0788
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/93320
dc.description.abstractLitteraturen om strategisk HR domineres av et urealistisk perspektiv på strategi, organisasjon og mennesker. En underliggende forutsetning er at organisasjoner bør designes som effektive instrumenter for realisering av rasjonelle strategier. Problemet er at de færreste organisasjoner har en klar strategi. De strategiske valgene gir sjelden direkte eller åpenbare føringer en organisasjons HR-strategi, og i den grad de gjør det finnes det ingen enkle oppskrifter som sikrer at slike strategiske hensyn blir ivaretatt. Dessuten, selv om menneskelig utvikling står i fokus er det dominerende menneskesyn i HR-litteraturen snevert og i tråd med the economic man. Artikkelen bygger på en studie av HR-aktiviteter i 10 virksomheter med ulike utfordringer skjæringsfeltet mellom offentlig og privat sektor. Informantene er HR-ansvarlige i disse virksomhetene. Fokus er de faktiske utfordringer, aktiviteter og virkninger av HR-tiltak. Hensikten er å belyse hvordan organisasjoner faktisk kan oppnå konkurransekraft gjennom HR uten å følge «læreboka» som forfekter tett kobling mellom strategi og HR. En hovedkonklusjon er at det foregår en praktisk profesjonalisering av HR, men bildet er sammensatt og på viktige områder er det store svakheter. Derfor kan HR-lederne ikke friskmeldes på bakgrunn av vår studie, men enkel medisin kan kanskje styrke HRs ulike roller.en
dc.format.extent265994 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.publisherFagbokforlageten
dc.titleHeroisk HR - pragmatiske praktikere: Hvordan HR kan bidra til bedre resultateren
dc.typeJournal articleen
dc.typePeer revieweden
dc.source.pagenumber44-50en
dc.source.volume12en
dc.source.journalMagmaen
dc.source.issue2en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record