Show simple item record

dc.contributor.authorGaustad, Terje
dc.date.accessioned2009-11-13T14:32:09Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1500-0788
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/93288
dc.description.abstractDen internett-baserte piratkopieringens økonomiske betydning for musikk- og filmbransjene sees best i lys av de formene for flerkanaldistribusjon disse bransjene benytter. I denne konteksten representerer piratkopieringen, først og fremst i form av fildeling, uautoriserte kanaler for spredning av innholdsproduktene til publikum, og samspillet mellom alle uautoriserte og autoriserte kanaler blir avgjørende for det samlede økonomiske utfallet. Mens det finnes positive samspilleffekter viser en gjennomgang av internasjonal empirisk forskning at det er de negative effektene som i en dominerende grad kan påvises. Et viktig element i forståelsen av de negative effektene er hvordan film- og musikkproduktene mister sin ekskluderbarhet og dermed endrer karakter fra salgbare til ikke-salgbare fellesgoder i en fildelingskontekst. Ekskluderbarheten er i hovedsak avhengig av institusjonelle rammevilkår og teknologi, og her ligger derfor også viktige forutsetninger for arbeidet med å flytte musikk- og filmkonsumenter fra piratkanalene og over i de nye autoriserte nettbaserte kanalene.en
dc.format.extent442984 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.publisherFagbokforlageten
dc.titleInternett-basert piratkopiering av musikk og film: Økonomiske konsekvenser og forutsetninger for overgang til bærekraftig nettbasert distribusjonen
dc.typeJournal articleen
dc.typePeer revieweden
dc.source.pagenumber38-47en
dc.source.volume12en
dc.source.journalMagmaen
dc.source.issue9en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record