Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorViken, Monica
dc.date.accessioned2009-08-12T10:20:11Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1500-0788
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/93272
dc.description.abstractNy markedsføringslov trer i kraft 1. juni 2009. Loven vil i noen grad videreføre reglene i markedsføringsloven av 1972, men på visse områder har det skjedd endringer som vil ha til dels stor betydning for de næringsdrivende. Denne artikkelen behandler reglene for såkalt uønsket markedsføring, knyttet til kommunikasjonsmetoder som kan oppfattes som plagsomme for forbrukerne, samt håndhevingen av disse reglene. Mens lovgivningsarbeidet pågikk, var uønsket markedsføring gjenstand for livlig debatt i ulike fora og medier. Hensynet til forbrukerne og privatlivets fred ble vurdert mot konkurransemessige virkninger, hensynet til arbeidsplasser og næringslivet generelt. Et tungtveiende argument, også fra lovgivers side, var hensynet til de miljømessige virkningene av uønsket markedsføring. Artikkelen redegjør for de politiske avveiningene mellom ulike interesser og knytter det opp mot hvordan reglene skal forstås. Det er imidlertid en nær sammenheng mellom de materielle reglene på den ene side og regler for håndheving og sanksjoner på den andre. Praksis knyttet til markedsføringsloven av 1972 har vist at flere sentrale bestemmelser ikke ble respektert av de næringsdrivende. Behovet for å effektivisere håndhevingen av markedsføringsloven har resultert i til dels vidtgående endringer i ny lov. Artikkelen drøfter også de reaksjonsmuligheter myndighetene nå har til disposisjon dersom de materielle reglene brytes.en
dc.format.extent333844 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherFagbokforlageten
dc.titleBeskyttelse mot "uønsket markedsføring" etter ny markedsføringsloven
dc.typeJournal articleen
dc.typePeer revieweden
dc.source.pagenumber24-31en
dc.source.volume12en
dc.source.journalMagmaen
dc.source.issue4en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel