Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHennestad, Bjørn
dc.date.accessioned2009-03-20T14:10:53Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1500-0788
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/93260
dc.description.abstractHva fordres av ledelse og ledelsen i selve endringssituasjonen? Endring er komplekst og stiller store krav til lederskap og ledelse. At vi har behov for endringsledelse i verden som stadig endrer seg, er på en måte «common knowledge» i dag. Endringer i ulike deler av omgivelsene stiller stadig nye krav til virksomhetens arbeidsmåte. Samtidig vet vi at endringsledelse er utfordrende og vanskelig, og vi vet at den ofte feiler eller «underleverer ». I litteraturen har det vært lite oppmerksomhet rettet mot selve endringssituasjonen. Organisasjonen skal omforme seg fra en «ramme » til en annen. Skaper ikke overgangssituasjon spesielle utfordringer for ledelse som er av avgjørende betydning for å lykkes? Artikkelen handler om endringsledelse i selve endringssituasjonen. Den argumenterer for at endringssituasjonen utgjør en særegen (sosial) kontekst. Og den søker videre å vise at denne konteksten stiller spesielle krav til ledelse, og den tematiserer og drøfter disse. Hensikten er å bidra til forståelse av endring og endringsledelse ved også å foreslå noen begrepsmessige verktøy for å definere lederoppgaven i endringssituasjonen.en
dc.format.extent230331 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.publisherFagbokforlageten
dc.titleEndringsledelse i endringssituasjonen: en liminell utfordringen
dc.typeJournal articleen
dc.typePeer revieweden
dc.source.pagenumber35-43en
dc.source.volume12en
dc.source.journalMagmaen
dc.source.issue1en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel