• De glemte kvinnevalgene 

      Larsen, Eirinn; Øksendal, Lars Fredrik (Journal article; Peer reviewed, 2013)
      Å framstille kvinner som en mer ensartet politisk gruppe enn menn, er felles for mange av beretningene om kvinnestemmeretten i Norge. Ser man på kvinners og menns valgadferd før stemmeretten ble gjort allmenn i 1913, trer ...