• Eiendomsmeglers plikt og rett til å varsle barnevernet 

      Fjeldheim, Paul Henning (Journal article; Peer reviewed, 2022)
      Artikkelen tar for seg eiendomsmeglers plikt og rett til å varsle barnevernet i tilfeller hvor befaring av en eiendom gir opphav til bekymringer knyttet til barns bo- og familieforhold.