• Avgiftsrettens tilknytningskrav - omsetning i og utenfor virksomhet 

   Mikelsen, Anders (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Artikkelen drøfter skillet mellom omsetning i avgiftspliktig virksomhet, i unntatt virksomhet og utenfor virksomhet. Det er bare omsetning som har tilknytning til avgiftspliktig virksomhet, som kan være merverdiavgiftspliktig. ...
  • En bedre klageordning 

   Gjems-Onstad, Ole (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   De høye kostnader gjør at rettens vei er blitt umulig for de aller fleste skattytere. Derfor er det viktig at den nye skatteklageordningen blir så god og uavhengig at private som ikke får medhold, kan føle seg rimelig ...
  • Nye regler om skattefri omorganisering 

   Gjems-Onstad, Ole (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Det er ikke klart hva det innbærer at lovlighetskravet for fusjoner og fisjoner er opphevet. Fire andre lovlighetskrav står tilbake – uten klar begrunnelse og med uviss rekkevidde. Norge har fortsatt en alminnelig ...
  • Over 80% inntektsskatt og gjerne 5% formuesskatt: om Thomas Pikettys Capital in the Twenty-First Century 

   Gjems-Onstad, Ole (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Thomas Pikettys bok Capital in the Twenty-First Century er det mest omtalte fagøkonomiske verk i nyere tid. For Piketty er omfordeling det viktigste økonomiske spørsmål. Han ønsker skattemessige løsninger som vanligvis ...
  • Scheel-utvalget: for mye – for sent 

   Gjems-Onstad, Ole (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Forfatteren drøfter Scheel-utvalgets utredning av nytt skattesystem i et historisk og praktisk perspektiv, med særlig vekt på skattemessige rammebetingelser for norsk næringsliv og verdiskapning.