• Kjeder, entreprenørskap og antropologisk kunnskapsdannelse 

      Brøgger, Benedicte (Journal article; Peer reviewed, 2010)
      Temaet for artikkelen er hvilken rolle entreprenørskap har spilt i varehandelsrevolusjonen, det at tusenvis av uavhengige bedrifter har blitt integrert i enorme globale varehandelskjeder. Transformasjonene har ikke skjedd ...