• Ansattes preferanser for lederkommunikasjon: Finnes det regionale forskjeller i Norge? 

   Warner-Søderholm, Gillian; Søderholm, Annika (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   I denne artikkelen spør vi hva slags lederkommunikasjon som er foretrukket av ansatte i Norge, og om det finnes regionale forskjeller. Dette er viktig å undersøke fordi manglende forståelse for ansattes (følgeres) preferanser ...
  • Hva kjennetegner din lederkommunikasjon? 

   Farbrot, Audun (Journal article, 2018)
   Effektiv ledelse forutsetter gode kommunikasjonsferdigheter. Ledelse skjer gjennom kommunikasjon. Retningslinjer eller prinsipper for god lederkommunikasjon kan derfor være et verktøy som gir bedre ledelse. Prinsippene kan ...
  • Kapitalforvaltning i stiftelser: Styrets oppfatninger av forsvarlig forvaltning 

   Ditlev-Simonsen, Caroline D.; Næss, Knut Myrum (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Samlet bokført egenkapital i norske stiftelser var i 2016 på mer enn 160 milliarder kroner. Samtidig er det lite kunnskap om hvordan stiftelseskapitalen er forvaltet, og hvordan styret i stiftelser arbeider med ...
  • Ledelse gjennom kommunikasjon 

   Farbrot, Audun (Journal article, 2018)
   Ledelsesteorier forteller lite om hva ledere kan gjøre for å få medarbeidere til å gjøre det de skal. God lederkommunikasjon kan være en del av løsningen. Ledelse kan bare utøves gjennom kommunikasjon. Uten kommunikasjon, ...
  • Lederkommunikasjon: En nøkkel for medarbeiderengasjement 

   Bjugstad, Therese; Berntzen, Marthe; Wong, Sut I (Journal article, 2018)
   Medarbeideres engasjement på jobb ansees som en nøkkelfaktor for bedrifters ytelse og prestasjoner. Gallup-undersøkelser viser imidlertid at urovekken- de få medarbeidere opplever aktivt engasjement i sitt arbeid (Crabtree, ...
  • Spontanitet i leders tenkning gir inntrykk av moralsk motivasjon 

   Arnestad, Mads Nordmo; Norman, Elisabeth (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Nyere forskning tyder på at når vi skal finne ut hva noens egentlige motiv er, gjøres dette ofte ved at man evaluerer personens kognitive stil. Beslutninger med rot i spontane innfall tolkes gjerne som et uttrykk for genuin ...
  • Store skjevheter ved bruk av stordata? 

   Hunneman, Auke (Journal article, 2018)
   Skaper bruk av stordata store skjevheter? Til tross for at tilgangen av stordata har bidratt til store endringer i hvordan vi designer forretningsmodeller, og fortsatt vil være en viktig driver i denne utviklingen, har ...
  • Varsling som aktuelt fenomen i Norge 

   Matthiesen, Stig Berge (Journal article, 2018)
   Artikkelen setter dagsorden for valget av varsling som tema. Først skisseres samfunnsaktuelle problemstillinger fra den siste tid, detter gjennomgås aktuelle endringer i lovverket og så presenteres kort de ulike bidragene ...
  • Verdiskapende kommunikasjon i endringsprosesser: Et bedriftseksempel fra en avdeling i Statoil 

   Olaisen, Johan; Revang, Øivind; Rosendahl, Tom (Journal article, 2018)
   Statoils konsernstrategi for 2010 var at alle avdelingene skulle endres fra matriseorganisering til nettverksorganisering i en dynamisk virtuell organisasjon. Dette skulle medføre at alle operasjoner i Statoil ble integrerte ...