• Eksamensfusk ved universiteter og høyskoler 

      Unneberg, Inge (Journal article; Peer reviewed, 2012)
      Gjennom nye eksamensformer og med stadig økende nettpublisering av artik-ler, studentoppgaver mv. oppstår stadig nye faktiske utfordringer og rettslige spørsmål. Artikkelen tar sikte på å bidra til avklaring av de fleste ...