• De glemte kvinnevalgene 

   Larsen, Eirinn; Øksendal, Lars Fredrik (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Å framstille kvinner som en mer ensartet politisk gruppe enn menn, er felles for mange av beretningene om kvinnestemmeretten i Norge. Ser man på kvinners og menns valgadferd før stemmeretten ble gjort allmenn i 1913, trer ...
  • Striden om revisjonsordningen frem til 1918 og Grunnlovens rolle 

   Espeli, Harald (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   I 1918 vedtok Stortinget den statlige revisjonsordningen som fortsatt i hovedsak gjelder. Den overførte regjeringens revisjonsvirksomhet til Stortingets kontrollorgan Statsrevisjonen, som fra 1938 het Riksrevisjonen. Den ...