• Attitudes towards ethical pension management among Norwegians 

   Ditlev-Simonsen, Caroline D.; Wenstøp, Fred (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   We have surveyed the attitudes of Norwegians toward ethical pension management that carries an opportunity cost. We study attitude regarding own pension fund as well as belief about other people’s attitudes. The focus is ...
  • Bruk av ikke-finansiell prestasjonsmåling i norske produksjonsbedrifter 

   Frydenlund, Jonas; Madsen, Dag Øivind; Stenheim, Tonny; Grønseth, Bjørn Ove (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   I de senere årene har prestasjonsmåling kommet i fokus, og særlig ikke-finansielle nøkkeltall og såkalt balansert målstyring har blitt stadig viktigere. I denne studien ser vi nærmere på bruk av ikke-finansiell prestasjonsmåling ...
  • ESG and Socially Responsible Investment: A Critical Review 

   Gerard, Bruno (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   We review the literature on ESG and Socially Responsible Investment with a special focus on fixed-income investments. Most of the academic research is focused on the link between corporate CSR and ESG activities, investors’ ...
  • Fra bokfører til rådgiver? En analyse av utviklingen i kravene til regnskapsføreres kunnskaper, ferdigheter og holdninger i perioden 2005-2015 

   Løvaas, Ingrid Dahle; Madsen, Dag Øivind; Stenheim, Tonny; Korhonen-Sande, Silja (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Formålet med artikkelen er å undersøke hvordan endringene i regnskapsførerbransjen har påvirket kravene som regnskapskontorene setter til nye ansattes kunnskaper, ferdigheter og holdninger, og hvilke HR-tiltak kontorene ...
  • Integrated Operations: Change Management in the Norwegian Oil and Gas Industry 

   Rosendahl, Tom; Egir, Asbjørn; Due-Sørensen, Lars Kristian; Ulsund, Hans Jørgen (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   This paper investigates various factors that have been prominent in driving or restraining the implementation of Integrated Operations within the Norwegian oil industry – from a change management perspective. We have ...
  • Logg av mobilen for å logge på livet 

   Ronæs, Nina; Lervik-Olsen, Line (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Feilbruk av internett kan føre til økt stress, redusert velvære og at vi logger av i økende grad. Dette får store konsekvenser for norske bedrifter. Hva skal de gjøre nå? Vise ansvar og oppfordre til å logge av? Etablere ...
  • The impact of different players on the volume-volatility relation in the foreign exchange market 

   Bjønnes, Geir Høidal; Rime, Dagfinn; Solheim, Haakon (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   We examine the volume-volatility relation in the foreign exchange (FX) market using a unique data set from the Swedish krona (SEK) market that contains observations of 90–95 percent of all transactions from 1995 until 2002. ...
  • Vi kan ikke spise algoritmer 

   Garnes, Åge; Heggernes, Tarjei Alvær (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Industri 4.0 har blitt lansert som betegnelse på den neste teknologiske revolusjonen. Den aktuelle utviklingen innebærer at algoritmer bygges inn i det meste av våre materielle omgivelser. Alt blir digitalisert og kan ...