• En kunnskapsbasert varehandel 

      Nygaard, Arne; Utgård, Jakob (Journal article; Peer reviewed, 2012)
      Varehandelen er en av landets største næringer målt i omsetning og sysselsetting, og næringen har vært i rask vekst de siste årene. I denne artikkelen analyserer vi næringens attraktivitet som globalt kunnskapsnav. Norsk ...