• Markedsføring og delingsøkonomi: Muligheter og utfordringer 

      Iversen, Nina M.; Hem, Leif E. (Journal article; Peer reviewed, 2016)
      Interessen for og utbredelsen av delingsøkonomien har økt kraftig de siste ti årene. I flere og flere næringer vokser det frem nye innovative aktører som utnytter delingsøkonomiens prinsipper, og som samtidig utfordrer de ...