• Bank og finans - hva har hendt? - og hva har vi lært? 

   Isachsen, Arne Jon (Journal article, 2013)
  • En dag med China Daily 

   Isachsen, Arne Jon (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   Kina er et land som står midt oppe i store omstillinger, både i landet og i sin relasjon til andre land. Avisen China Daily er myndighetenes talerør, og blir dermed en god pekepinn på hva myndighetene i Kina ønsker å ...
  • Globalisering 

   Isachsen, Arne Jon (Journal article, 2015)
   Globalisering innebærer at verden blir mindre, både i tid og avstand. Det fører til en økende bevissthet om verden som et hele. Globalisering er alt som gjør det enklere og raskere for folk å være i kontakt med hverandre ...
  • Hvor skal Oljefondet ligge? 

   Isachsen, Arne Jon (Journal article, 2018)
   Oljefondet forvaltes av Norges Bank Investment Management (NBIM). De siste ti årene har fondet gitt samme avkastning som indeksen det måles mot, etter at kostnadene ved driften er tatt hensyn til. Det er et meget bra ...
  • Kina - før, under og etter finanskrisen 

   Isachsen, Arne Jon (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Den økonomiske politikken Kina har ført siden Deng Xiaoping tok over i 1978, har vært basert på å åpne opp økonomien mot resten av verden og å reformere på hjemmebane. Kinas inntreden i WTO i 2001 var et høydepunkt ...
  • Norges bank i støpeskjeen 

   Isachsen, Arne Jon (Journal article, 2017)
   Gjedrem-utvalget vil ha økt uavhengighet for Norges Bank, kombinert med mer presise mål og klarere linjer for ansvar. De pengepolitiske beslutningene vil utvalget legge til en komité på fem personer der tre er ansatt i ...
  • Statseide foretak på offensiven i Kina 

   Isachsen, Arne Jon (Journal article, 2017)
   For snart tjue år siden foretok statsminister Zhu Rongji en skikkelig opprydding i de statseide foretakene. Nå skulle markedet gjelde for dem også. På få år ble sysselsettingen nesten halvert. Under finanskrisen som startet ...