• Forskningsformidling - til hvem og hvorfor? 

   Farbrot, Audun (Academic article, 2010)
   Forskningsformidling skal ved siden av forskning og utdanning være én av tre kjerneaktiviteter ved norske universiteter og høyskoler. Svært mange av institusjonene har da også pekt ut formidling som et ...
  • Hva fikk deg til å lese denne artikkelen? – Effekter av å bruke spørsmål i overskrifter på Internett 

   Lai, Linda; Farbrot, Audun (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Tenk om det fantes overskrifter som får flere til å klikke seg inn for å lese artikler og annonser på Internett? Tenk om det fantes overskrifter som øker sannsynligheten for å vinne oppmerksomheten til travle folk? Det er ...
  • Hva kjennetegner din lederkommunikasjon? 

   Farbrot, Audun (Journal article, 2018)
   Effektiv ledelse forutsetter gode kommunikasjonsferdigheter. Ledelse skjer gjennom kommunikasjon. Retningslinjer eller prinsipper for god lederkommunikasjon kan derfor være et verktøy som gir bedre ledelse. Prinsippene kan ...
  • Ledelse gjennom kommunikasjon 

   Farbrot, Audun (Journal article, 2018)
   Ledelsesteorier forteller lite om hva ledere kan gjøre for å få medarbeidere til å gjøre det de skal. God lederkommunikasjon kan være en del av løsningen. Ledelse kan bare utøves gjennom kommunikasjon. Uten kommunikasjon, ...