• Verdsettelse av Grieg Seafood 

      Frihagen, Jakob Frihagen (Bachelor thesis, 2019)
      Formålet med denne utredninger er å gå i dybden på en bedrift for å studere regnskap, driften og andre forhold som påvirker bedriftens økonomiske forhold, for deretter å gjøre en verdsettelse av bedriften. Problemstillingen ...