• Brukeres motiver til å følge bedriftsprofiler på Instagram 

      Tronsvang, Nantika Sofie Martinussen; Ulriksborg, Tina Lovise (Bachelor thesis, 2020)
      Denne bacheloroppgaven er bygd opp etter ITMRD strukturen og består derfor av innledning, teori, metode, resultat og drøfting med konklusjon. Brukere på Instagram velger selv å følge bedriftsprofiler og utsetter seg ...