• Merkesamarbeid mellom Aidcom og Norsk Luftambulanse 

      Vestad, Kristine Jeanette; Hangerhagen, Karina; Sagvik, Christine (Bachelor thesis, 2012-10-18)
      I denne avhandlingen har vi tatt for oss fagfeltet merkevarebygging, med vekt på tematikken merkesamarbeid. For å belyse denne tematikken har vi valgt å se på samarbeidet mellom Aidcom og Norsk Luftambulanse. Vi har valgt ...