• Forholdet mellom NOKUS-beskatning og tax holidays i utviklingsland 

      Nerell, Marie Emilie; Vatningen, Silje Hermansen (Master thesis, 2019)
      Avhandlingen tar for seg sammenhengen mellom reglene for skattelegging av eiere i norsk-kontrollerte utenlandske selskaper (NOKUS), og norske investeringer i utviklingsland som tilbyr skatteincentivet tax holiday. Formålet ...