Now showing items 5739-5758 of 5981

  • Verdsettelse av Miljøgartneriet 

   Bayan, Ferdaus; Ueland, Austin; Bangsmoen, Christian Wiig (Bachelor thesis, 2023)
   Denne utredningen gjelder en verdsettelse av Miljøgartneriet, en norsk leverandør av grønnsaker. Formålet med oppgaven er å bestemme den fundamentale verdien av selskapets egenkapital. Verdsettelsen er forankret i en nøye ...
  • Verdsettelse av Mowi ASA 

   Braathen, Martin Braathen; Torp, Bendik Heder (Bachelor thesis, 2020)
   I denne bacheloroppgaven har vi utført en verdsettelse av Mowi ASA. Problemstillingen for denne oppgaven er definert som: “Hva er den fundamentale aksjeverdien til Mowi ASA, som omsettes på Oslo Børs per 01.02.2020?” Med ...
  • Verdsettelse av Nordic Sportsmaster AS 

   Wiig, Jørgen Andre; Opedal, Håkon (Bachelor thesis, 2013-12-19)
   Hensikten med denne oppgaven har vært å finne verdien av Nordic Sportsmaster AS. Sportsmaster leverer alt av treningsapparater direkte fra fabrikk uten fordyrende mellomledd. Utvalget er stort og de leverer et bredt ...
  • Verdsettelse av Norwegian Air Shuttle ASA 

   Fallentin, Therese (Bachelor thesis, 2012-03-07)
   Problemstillingen for denne oppgaven er å finne frem til verdien av aksjene til Norwegian Air Shuttle. Det er blitt brukt et beskrivende design, basert på kvalitative og kvantitative sekundærdata, for å komme frem til ...
  • Verdsettelse av SalMar ASA 

   Stokke, Eirik Graven; Abelsen, Mats Strømmen; Johansen, Kristian Wiik (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   Denne oppgaven er en verdsettelse av det børsnoterte selskapet SalMar ASA. Verdsettelsen er gjort fra et eksternt ståsted uten intern innsikt i bedriften. Utgangspunktet for valg av oppgave er interessen for fagfeltet ...
  • Verdsettelse av SalMar ASA 

   Snefjellå Grønås, Jon Isak; Tynes, Bjørnar (Bachelor thesis, 2023)
   Denne bacheloroppgaven tar sikte på å verdsette SalMar ASA, et ledende selskap innen oppdrettsindustrien, og undersøke den fundamentale aksjeverdien per 31.12.2021. Vår analyse tar hensyn til politiske, økonomiske, sosiale, ...
  • Verdsettelse av SATS ASA 

   Nyima, Lukas Kolås (Bachelor thesis, 2022)
   SATS ASA er Nordens største treningssenterkjede med 250 treningssentre i Norge, Sverige, Finland og Danmark, nærmere 10 000 ansatte og 70 0000 medlemmer. Hovedkontoret ligger i Oslo. SATS tilbyr gruppetrening, spinning, ...
  • Verdsettelse av SATS ASA 

   Martinsen, Nicholas Fadler; Mortensen, Martine Steller (Bachelor thesis, 2023)
   SATS ASA går inn i 2023 som den ledende aktøren innen treningssenterbransjen i Norden med en klubbportefølje i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Selskapet hadde i 2022 en medlemsbase på 721 000 medlemmer fordelt på 275 ...
  • Verdsettelse av Scatec Solar ASA 

   Bjørnestad, Yngve Arnold Bondø; Andresen, Eirik Osberg; Brænd, Andreas Kovdal (Bachelor thesis, 2019)
   Scatec Solar ASA («Scatec Solar») er et norsk børsnotert selskap med virksomhet innenfor solenergi. Formålet med denne oppgaven er å estimere verdien av Scatec Solar per 01.01.2019 og dermed kunne si om aksjen er over- ...
  • Verdsettelse av selskapet Self-Storage Group ASA 

   Hama-Qhader, Hawkar; Skogen, Lelde; Bakken, Martin Dreyer (Bachelor thesis, 2019)
   Denne bacheloroppgaven omhandler det børsnoterte selskapet Self-Storage Group ASA. Formålet med oppgaven er å verdsette selskapet gjennom bruk av tradisjonelle verdsettelsesmetoder. Den definerte problemstillingen i ...
  • Verdsettelse av Selvaag Bolig 

   Klavestad, Henrik Andrè (Bachelor thesis, 2021)
   I denne bachelorutredelsen har jeg gjennomført en verdsettelse av Selvaag Bolig ASA. Oppgaven skal utrede problemstillinger i to deler, en overordnet hovedproblemstilling med et følgende underliggende delproblem. Dette ...
  • Verdsettelse av Volkswagen 

   Kiss, Daniel (Master thesis, 2022)
   I denne oppgaven har jeg utført en overordnet investeringsanalyse av bilkonsernet Volkswagen AG ved å benytte en kontantstrømsanalyse ihht. totalkapitalmetoden. Kontekst for oppgaven er hvordan et av verdens største ...
  • Verdsettelse av XXL ASA 

   Bergeland, Øyvind; Bernhardsen, Fredrik; Dalan, Torkel Østlyngen (Bachelor thesis, 2020)
   I denne oppgaven er det blitt gjennomført en verdivurdering av XXL ASA (heretter kalt XXL i oppgaven). Vår problemstilling har vært å vurdere den fundamentale verdien til selskapet, og gi vår anbefaling om en fiktiv ...
  • Verdsettelse Juventus 

   Drin, Zymeri; Ghaedamini, Keivan (Bachelor thesis, 2019)
   Formålet med denne oppgaven er å estimere verdien til fotballklubben Juventus FC. Juventus er en stolt klubb med rik historie, og de eksisterer i en bransje som er relativt uoversiktlig. Denne bransjen har sett en ekstrem ...
  • Verdsetting av Ekornes : hva er verdien av Ekornes aksjen? 

   Vikvang, Karl Anders (Bachelor thesis, 2013-12-18)
   Dette er en bacheloroppgave i økonomi og administrasjon ved BI Trondheim. Oppgavens tema er verdsetting, der jeg har valgt å foreta en verdivurdering av møbelprodusenten Ekornes ASA. Selve verdivurderingen er i hovedsak ...
  • Vestre Toten Ungdomsskole 

   Aaser, Monika Libak; Brandt, Maria Renate; Moshagen, Kristin Stavik (Master thesis, 2022)
   Denne oppgaven handler om hva som påvirker mellomlederes forutsetninger for å fungere som endringsagenter ved multiple endringer, og er et casestudie av en fusjon av to ungdomsskoler som nå utgjør Vestre Toten ungdomsskole ...
  • Vi har forlatt redaksjonsrådet i Publications 

   Frantsvåg, Jan Erik; Westlund, Oscar; Aaen-Stockdale, Craig (Others, 2023)
  • Vi kan ikke spise algoritmer 

   Garnes, Åge; Heggernes, Tarjei Alvær (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Industri 4.0 har blitt lansert som betegnelse på den neste teknologiske revolusjonen. Den aktuelle utviklingen innebærer at algoritmer bygges inn i det meste av våre materielle omgivelser. Alt blir digitalisert og kan ...
  • «Vi selger ikke cola, Liksom.» En studie av måling og evaluering av forskningskommunikasjon i Norge. 

   Andreassen, Kim Einar; Wolden, Grete (Master thesis, 2022)
   I denne oppgaven undersøker vi gjeldende praksis for måling og evaluering av forskningskommunikasjon i Norge. Måling og evaluering er helt avgjørende for strategisk kommunikasjonsarbeid. Undersøkelser har likevel vist ...
  • Victims of white-collar crime 

   Gottschalk, Petter (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Victims of white-collar crime is a form of victimization often seen to involve a very different set of relationships between offenders and victims, as there is less obvious direct harm or blood on the streets. It appears ...