Now showing items 5699-5718 of 5980

  • Verdivurdering av Höegh LNG Holdings Ltd. 

   Halvorsen, Julie Ba; Skamo, Cathrine (Master thesis, 2017)
   Vi har gjort en verdivurdering av Höegh LNG Holdings basert på offentlig tilgjengelige regnskapstall per 31. Desember 2016 og sammenlignet den med selskapets markedsverdi på børs, USD 805 mill, den 18 Mai 2017. Som ...
  • Verdivurdering av Kolås Hus og Hjem 

   Kolås, Paula (Bachelor thesis, 2014-09-12)
   I denne oppgaven er det foretatt en verdivurdering av enkeltpersonforetaket Kolås Hus og Hjem. Hus og Hjem er en interiørbutikk med én avdeling. Innledningsvis er bedriften presentert, samt at det blir presentert hvilke ...
  • Verdivurdering av Netledger Frilansregnskap AS 

   Hakkebo, Ruben Lie; Eikeland, Richard; Ekle, Stian (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   Vi vil i denne oppgaven gjøre en verdivurdering av regnskapskontoret Netledger Frilansregnskap AS (Frilans), hvor målet er å komme frem til et verdiestimat for selskapet per 31.12.2011. Vår problemstilling er som ...
  • Verdivurdering av Norway Royal Salmon ASA 

   Løken, Andreas Bøyum; Eyjolfsdottir, Anna Vala (Bachelor thesis, 2016)
   Norway Royal Salmon ASA er et norsk børsnotert selskap med virksomhet innenfor produksjon og videreforedling av laks. Formålet med denne oppgaven er å estimere verdien av Norway Royal Salmon, og dermed kunne si noe om ...
  • Verdivurdering av Norwegian Air Shuttle ASA 

   Narci, Hakan (Bachelor thesis, 2010-10-19)
   Denne utredningen er skrevet med det formål å gjøre en verdivurdering av Norwegian Air Shuttle ASA. Del 1 inneholder en presentasjon av selskapet, herunder dets, økonomiske utvikling, samt forretningsområder. I del 2 ...
  • Verdivurdering av Nyborg AS 

   Årvik, Ole Christian; Bakkebø, Mats; Yayan, Adem (Bachelor thesis, 2013-12-19)
   Vi har i vår avsluttende bacheloroppgave i økonomi økonomistyring og investeringsanalyse, tatt for oss verdivurdering av selskapet Nyborg AS. Nyborg er et selskap som leverer ventilasjonsanlegg til offshore- og ...
  • Verdivurdering av Otic AS 

   Skjøstad, Adrian; Thorvaldsen, Andreas; Hagen, Daniel Barka (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   kontantstrømmen og kom frem til en selskapsverdi. For å triangulere denne verdien, sjekket vi den i multiplikatormodeller, hvor verdien i den fundamentale analysen ble understøttet. Deretter valgte vi å trekke frem ...
  • Verdivurdering av Pecus AS 

   Hansen, Eirik Gumpen; Ntwali, Aboubacar Bocar; Øyna, Håvard (Bachelor thesis, 2019)
   I denne oppgaven har vi foretatt en verdivurdering av egenkapitalen til Pecus AS. Problemstillingen er som følger: Hva er verdien av egenkapitalen til Pecus per 01.01.2019 Oppgaven starter med en introduksjon av selskapet ...
  • Verdivurdering av Retro AS 

   Veimo, Børge; Olsen, Andreas (Bachelor thesis, 2010-01-25)
   Denne oppgaven er en versettelsesoppgave av to aksjeselskap, Retro AS (morselskap) og Retro Nordre AS (Datterselskap) Vi har sett på oppbygningen av konsernet, historien til Retro i første del av oppgaven. Deretter har ...
  • Verdivurdering av Rundtom Møbelfabrikk AS 

   Dalseth, Trond Martin; Fosse, Espen Byberg; Sisic, Nedzad (Bachelor thesis, 2013-12-18)
   I denne oppgaven har vi i gruppa anvendt modeller for å verdsette egenkapitalen til Rundtom Møbelfabrikk AS. Vi begynte prosessen med å analysere bedriften internt og eksternt. For internanalysen utførte vi en ressursanalyse ...
  • Verdivurdering av SalMar ASA 

   Osland, Sindre Gaustad; Malmo, Stian Hegge (Bachelor thesis, 2013-12-18)
   SalMar ASA er et norsk børsnotert selskap med virksomhet innenfor produksjon og videreforedling av atlantisk laks. Formålet med denne oppgaven er å estimere verdien av egenkapitalen til SalMar, og dermed kunne si noe om ...
  • Verdivurdering av Scatec Solar ASA 

   LØVÅSMOEN, MARTIN LINDSTAD; SOLSTAD, ESPEN EIDE (Master thesis, 2016)
   Denne oppgaven omhandler ulike verdsettelses-teoretiske utfordringer ved en verdsettelse av Scatec Solar ASA, en analyse av hvordan ulike analytikere løser disse problemstillingene, samt en verdivurdering av aksjene til ...
  • Verdivurdering av Selfa Arctic as 

   Michelsen, Mads Huun; Morken, Tord; Endresen, Ola Christoffer Buschmann (Bachelor thesis, 2017)
   I denne oppgaven har vi gjennom en fundamental verdsettelsesmetode funnet et estimat på egenkapitalverdien til Selfa Arctic AS per 01.01.2016. Verdsettelsesdatoen er fastsatt ved utgangspunkt i det siste tilgjengelige ...
  • Verdivurdering av Sesam AS 

   Fisvik, Annette; Fauzi, Muhmad Kuhdume (Bachelor thesis, 2015-06-01)
   I denne oppgaven har vi gjort en verdivurdering av Sesam AS. Sesam er et gatekjøkken som er lokalisert på Studentersamfunnet i Trondheim. Problemstillingen vi har valgt for vår oppgave er: Hva er verdien av Sesam AS? Vi ...
  • Verdivurdering av Tele2 Norge AS 

   Lund, Lasse (Bachelor thesis, 2010-10-19)
   I denne oppgaven har vi sett på Tele2 Norge, og prøvd å sette en verdi på dette selskapet. Vi startet med å se litt på selskapet og bransjen de opererer i. Deretter har vi gjort både interne og eksterne analyser, som vi ...
  • Verdivurdering av Trøndelag Isolering AS 

   Rønning, Bendik Lilleengen; Otnes, Henning; Tryggestad, Erling (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   Denne bacheloroppgaven har hatt som hovedformål å utrede verdien av å eie Trøndelag Isolering AS. Vår løsning av dette baserer seg på bl.a. relevant faglitteratur, samt innhenting av informasjon fra tilgjengelige databaser. ...
  • Verdsettelse - Lerøy Seafood Group ASA 

   Heen, Jon Fredrik Rasmussen; Selander, Nicolas Jonathan Bernhard; Bachke, Christoffer (Bachelor thesis, 2021)
   Formålet med denne oppgaven er å gjennomføre en verdivurdering av sjømatselskapet Lerøy Seafood Group notert på Oslo Børs. Det endelige målet med denne oppgaven er å redegjøre for om selskapet er overpriset, underpriset ...
  • Verdsettelse av Active Brands AS i forbindelse med børsnotering 

   Bakken, Brage; Alexandersen, Markus Anton; Forgaard, Sondre (Bachelor thesis, 2021)
   Utredningen er en verdivurdering av Active Brands – en norsk leverandør av merkevarer innen sport- og friluftsmarkedet. Oppgavens hensikt er å finne den fundamentale verdien av selskapets egenkapital dersom selskapet skulle ...
  • Verdsettelse av Aker BP ASA 

   Almaas, Vebjørn (Bachelor thesis, 2021)
   I denne oppgaven har det blitt gjennomført en verdsettelse av Aker BP ASA. Problemstillingen har vært å finne egenkapital- og aksjeverdien til selskapet per 31.12.2020 og gi en fiktiv investor en kjøp-, behold- eller salg ...
  • Verdsettelse av AutoStore ASA 

   Duffaut-Sundsby, Ida; Fjeller, Hedda Ramstad (Bachelor thesis, 2022)
   Bacheloroppgavens tema er verdsettelse av virksomhet. I løpet av bachelorgraden har vi opplevd at vi har en sterk interesse for økonomi- og finansfag. Som en forberedelse til videre studier på Handelshøyskolen BI i MSc in ...