Now showing items 4104-4123 of 6070

  • På hvilken måte påvirker GDPR bruk og utvikling av kunstig intelligens, og hvordan kan teknologien utnyttes? 

   Ekornrud, Celine; Haaland, Karoline Gurholt; Taalesen, Tale Staveteig (Bachelor thesis, 2020)
   EUs personvernforordning, GDPR, trådte i kraft 20. Juli 2018 og skal sikre at regler om personvern overholdes, og sørger for at data ikke misbrukes. Ny teknologi utfordrer personvernet dersom det ikke settes grenser. ...
  • På hvilken måte påvirker kunstig intelligens moderne markedsføring, og hvordan kan denne teknologien utnyttes? 

   Soleng, Sondre Knudsen; Grimsrud, Ida Marie Amundsen; Solvang, Christian (Bachelor thesis, 2021)
   Kunstig intelligens betegnes ofte som en av de mest fremvoksende teknologiene med høyest nytteverdi, men også den med størst skadepotensial. I tråd med den stadig fremadstormende teknologiske utviklingen i samfunnet ...
  • På hvilken måte vil "cookiedøden" påvirke metode for målgruppemålretting i programmatisk annonsering? 

   Skomsvoll, Kirsten Hollevik (Bachelor thesis, 2023)
   Denne bacheloren ble utarbeidet våren 2023 ved Handelshøyskolen BI, og tar for seg problematikken rundt Google sin avvikling av tredjeparts cookie, og hvordan dette vil påvirke metode for målgruppemålretting i programmatisk ...
  • På jakt etter en norsk ledelsesmodell 

   Grenness, Tor (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Hovedformålet med denne artikkelen er å forsøke å identifisere noe vi kunne kalle den norske ledelsesmodellen, hva den oppfattes å være, og om den kan overleve globaliseringsprosessens konvergerende krefter. Diskusjonen ...
  • På rett vei med perfeksjonister bak rattet 

   Kristoffersen, Barbro; Hilmarsen, Gunn; Ytreeide, Christian Høydal (Bachelor thesis, 2015-06-01)
   Denne bacheloroppgaven handler om samlokaliseringsprosjektet Østre Rosten 8, der de to bilfirmaene Motor-Trade og Prøven Bil har flyttet inn under samme tak. Dette prosjektet er unikt i norsk sammenheng i følge interessentene. ...
  • På tide å slutte? 

   Gullbrekken, Eline Lyngstad; Antonsen, Ellen Wagnild; Kristiansen, Tuva (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   Norges hittil dyreste røykesluttkampanje”På tide å slutte?” ble lansert i januar 2012. Kampanjen hadde som mål å forebygge røykestart, motivere til røykeslutt, samtopplyse om helseeffektene av røyking. Vi har i denne ...
  • På vandring 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;2/2012, Working paper, 2012)
   Dette arbeidsnotatet er en samling av Arne Jon Isachsens "Månedsbrevet" fra årets seks første måneder. Følgende artikler er inkludert i notatet: 1) På vandring; 2) Hva er luksus?; 3) Bjørnen sover, eller…?; 4) LTRO; 5) ...
  • På vei mot en saksbehandler 

   Iversen, Margrethe Stornes (Master thesis, 2017)
   Brukertorget - helse, omsorg og boligrådgiving, er en virksomhet innen Helse og omsorg i Asker kommune. Virksomheten har som et av sine mål at brukerne skal få en opplevelse av å ha en saksbehandler å forholde seg til i ...
  • Påvirker amerikansk inflasjon den norske kronen mer enn norsk inflasjon? En analyse av sammenhengen mellom inflasjon og valutakurs mellom USA og Norge. 

   Welo, Trine Mossing (Bachelor thesis, 2023)
   Bacheloroppgaven tar for seg inflasjonstall og valutakurs mellom USA og Norge i perioden januar 2000 til desember 2022. Formålet med oppgaven er å undersøke om amerikansk inflasjon har større påvirkning på valutakursen ...
  • Påvirker greenwashing bedrifters troverdighet og forbrukeres kjøpsintensjon og word-of-mouth tilknyttet klesindustrien? 

   Myrsveen, Emilie; Rødølen, Torunn; Kildal, Synne (Bachelor thesis, 2020)
   Denne oppgaven handler i hovedsak om forbrukerens holdning og intensjon knyttet til greenwashing. Vi har undersøkt om greenwashing påvirker forbrukernes troverdighet til bedriften, og videre om det påvirker kjøpsintensjon ...
  • Påvirker kvinner i styrer bedriftens innovasjonsevne? 

   Torchia, Mariateresa; Calabro, Andrea; Huse, Morten (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Artikkelen tar for seg hvorvidt og i hvilken grad kvinner i styrer påvirker bedriftens innovasjonsevne. Ut fra teorier om gruppeproduktivitet antar man at kvinners faktiske bidrag i styrer avhenger av styrets beslutningskultur. ...
  • Påvirkning i et moralsk perspektiv 

   Abrahamsen, Lene Eriksen; Hovden, Astrid Thokle (Master thesis, 2017)
   Oppgaven handler om bruk av påvirkningsteknikker relatert til moralsk identitet. Utgangspunktet er antakelsen om at høy identitet fører til mer bruk av myke enn av harde påvirkningsteknikker. Ved hjelp av validerte ...
  • Påvirkningen av digital endring i handelsmarkedet - Vita 

   Knarvik, Karoline; Kristoffersen, Linn (Bachelor thesis, 2018)
   I denne bacheloroppgaven fokuserer vi på hvordan en digital omnichannel strategi påvirker markedet, mer presist kundestrømmen til fysisk butikk. Vi har tatt for oss Norges største kosmetikkjede Vita, og skal se nærmere ...
  • Påvirkningen av norske influenseres reklamemerking på Instagram - Generasjon Z sin produktkunnskap, troverdighet og kjøpsintensjon 

   Duesten, Sigrid Sundet; Kjersem, Silje Storbråten; Pedersen, Victoria Andrea Waage (Bachelor thesis, 2023)
   Instagram er en populær plattform på sosiale medier for influensere, og merkevarer benytter seg i økende grad av influenser-markedsføring for å nå ut til publikum. Generasjon Z har vokst opp i en digitalisert verden og ...
  • Pecking Order Theory vs. Trade-Off Theory: How do financing decisions differ with firm size? 

   Kristiansen, Andrea Bruu; Seljelid, Marianne (Master thesis, 2018)
   This paper examines the capital structure decisions in Norwegian firms. Using a database containing extensive accounting data on Norwegian firms from 2006 to 2015, we test whether or not the pecking order theory and ...
  • Peer-level analyst transitions 

   Hope, Ole-Kristian; Su, Xijiang (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   This study examines the effect of peer-level analyst transitions (i.e., switching between brokerage houses) on associated regular incumbent analysts' forecasting performance. We employ a difference-in-differences research ...
  • Penge- og valutapolitikk i Kina 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;2/2011, Working paper, 2011)
   I skjæringspunktet mellom økonomi og politikk finner vi penge- og valutapolitikken. Det gjelder i alle land. Penger er makt. Når vi nå skal se nærmere på kinesisk penge- og valutapolitikk, er det viktig å ha et blikk for ...
  • En pengepolitikk for Norge - etter solidaritetsalternativet 

   Skånland, Hermod (CME Working paper series;3/1998, Working paper, 1998)
  • Pengepolitikk i realtid 

   Qvigstad, Jan Fredrik (CME Working paper series;2/2001, Working paper, 2001)
   Denne artikkelen er hentet fra "Læring gjennom økonomi, system og prosjekt", festskrift til Erling S. Andersens 60-årsdag, redigert av Petter Gottschalk og Anne Welle-Strand, utgitt av NKI forlaget (2001). Artikkelen er ...
  • Pengepolitikkens effekt på aktivapriser 

   Bønå, Werner-André; Rodvang, Henrik Larsson; Mistereggen, Odd Kåre Engh (Bachelor thesis, 2017)
   Som tittelen indikerer har vi i denne bacheloroppgaven valgt å se på hvordan pengepolitikken påvirker aktivapriser og sammenhengen dem imellom. Først beskrives relevant teori som senere belyses i egne analyser. Vi har ...