Now showing items 1860-1879 of 6022

  • Financial evaluation of the Airbus A380Neo program 

   Freimuth, David (Master thesis, 2016)
   Executive summary Topic Financial evaluation of the Airbus A380Neo program Abstracta (Executive summary in Portuguese, requirement by Católica Lisbon) Num futuro próximo, a fabricante de aviões Airbus terá que tomar ...
  • Financial reporting and corporate political connections: An analytical model of interactions 

   Bleibtreu, Christopher; Königsbruber, Roland; Lanzi, Thomas (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   We analyze the interactions between accounting institutions and corporate political connections (CPCs). We present a model where a costly policy depends on the perceived economic condition of a firm. This policy and the ...
  • Financial Shocks and Economic Fluctuations: Evidence form Norway 

   Ræder, Ulrik Johan Gierløff; Strømsnes, Remi Endre (Master thesis, 2020)
   In this paper, we evaluate the importance of shocks originating in the financial sector on the Norwegian macroeconomic variables. We estimate demand, supply, monetary policy, investment, and financial shocks in a Bayesian ...
  • Financial valuation of Norway Royal Salmon 

   Pedersen, Andreas Skarsem; Claussen, Hans-Fredrik (Master thesis, 2017)
   Initiating coverage Share price: NOK 131 Recommendation: Buy Target price: 170 Key facts Number of shares (millions) 43.57 Market cap NOK (millions) 5708 Share price NOK 131 Ticker NRS Stock exchange Oslo ...
  • Finansiell restrukturering i luftfartsnæringen – hvilken effekt har det? 

   Saldo, Ajna; Nikoma, Vilde (Master thesis, 2021)
   Forskningsoppgavens tema er finansiell restrukturering i luftfartsnæringen. I 2020 ble luftfartsnæringen hardt rammet som følge av utbruddet av COVID-19. Pandemien satte utallig bedrifter i økonomiske problemer, og flere ...
  • Finansiell risikostyring i Jacobsen & Svart 

   Thøring, Eivind; Amdal, Nikolai; Kokkersvold, Eline Haugetun (Bachelor thesis, 2017)
   I denne oppgaven har vi tatt for oss temaet finansiell risikostyring. Vi har knyttet temaet opp mot bedriften Jacobsen & Svart, et kaffebrenneri. Oppgavens formål er å undersøke om bedriften kan benytte sikringsstrategier ...
  • Finansiell strategi 

   Lilan, Soz Penelope; Waage, Katrine Henriksen; (Master thesis, 2022)
   Fagerhult Group er et av Europas ledende belysningsselskaper. Det er representert i over 28 land spredt rundt i verden, men med tyngden til konsernet er innenfor Europas grenser. Konsernet ble børsnotert i mai 1997 og har ...
  • Finansielle kriser: Tiltak og reguleringer etter Asiakrisen og Finanskrisen 

   Alavinasab-Jara, Samira; Steen-Pettersen, Pia Emilie; Nilsen, Hanne Kristine (Bachelor thesis, 2018)
   Oppgaven tar for seg Asiakrisen og Finanskrisen med særlig fokus på hva man lærte av disse krisene og reguleringer de har medført. Vi skal ta for oss relevant teori knyttet til finansielle kriser og krisemodeller. I ...
  • Finansielle restruktureringer i selskaper med store økonomiske utfordringer, belyst ved utvalgte selskaper i offshoreservicenæringen 

   Ambjørnrud, Julie; Hagen, Carine Sjøli (Master thesis, 2019)
   Forskningsoppgavens tema er privat finansiell restrukturering i offshoreservicenæringen. I 2014 var det en markant nedgang i markedene for denne næringen. Dette ga merkbare ettervirkninger for mange av selskapsgruppene ...
  • Finanskrisen - den menneskelige faktor 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working Paper Series;2/2009, Working paper, 2009)
   Den 15. september 2008 gikk den amerikanske investeringsbanken Lehman Brothers konkurs. Og verdens finansmarkeder gikk i stå. Hvordan kunne noe slikt skje? Overdrevne tro på markeders selvregulerende evne er en del av ...
  • Finanskrisen - konsekvenser for USA 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working Paper Series;1/2010, Working paper, 2010)
   I sine siste år som president lyktes Bill Clinton i samarbeid med Kongressen å opparbeide pene overskudd i statsfinansene. Prognosene da Bush overtok, pekte i retning av en gjeldfri amerikansk stat i god tid før inneværende ...
  • Finanskrisen 2007-2010 : En analyse av de viktigste årsaken - og amerikanske 

   Nguyen, Mai Linn; Paulsen, Henrik Myrhaug; Nergård, Thea Kristine Skilbrei (Bachelor thesis, 2018)
   Temaet for denne bacheloroppgaven er finanskrisen som utspilte seg mellom 2007 og 2010. Vi har valgt dette temaet siden vi synes det er svært interessant å forstå hvordan de økonomiske mekanismene i samfunnet henger ...
  • Finanspolitikk og den økonomiske og monetære union 

   Andersen, Torben M. (CME Working Papers;3/2013, Working paper, 2013)
   Den aktuelle statsgældskrise skyldes overvejende manglende konsolidering og finanspolitisk styring i årene inden finanskrisen. De finanspolitiske rammebetingelser knyttet til ØMU-samarbejdet har ikke fungeret efter hensigten, ...
  • Finanstilsynets tilsyn med skadeforsikringsbransjen 

   Løvdahl, Dan Michael Dagestad (Master thesis, 2023)
   Det regulatoriske rammeverket for finansbransjen har de senere årene vokst, med økte forventninger både fra offentligheten, investorer og myndighetene. Finanstilsynets kontroll med skadeforsikringsselskapene er i den ...
  • Finding fraud : the role of auditing in the detection of white-collar crime 

   Warhuus, Cathrine (Master thesis, 2012-05-15)
   Economic or white-collar crime is on the rise, making the study of possible means of both deterrence and detection of such crime ever more relevant. Accounting fraud is among the fastest growing categories of economic ...
  • Finding Meaning in a Hopeless Place? The Construction of Meaningfulness in Digital Microwork 

   Kost, Dominique; Fieseler, Christian; Wong, Sut I (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   New forms of employment centered on the completion of simple and atomized tasks, such as online microwork, raise the question of the possible gratifications that could be derived from such work when compared to more ...
  • Finland, EMU and the Euro 

   Liikanen, Erkki (CME Working Paper Series;4/2009, Working paper, 2009)
   In this speech I shall try explain how an unpopular currency became popular. I will illuminate our experience from three angles, each of which was present in the debate leading to our eventual decision to join. The first ...
  • Finn Kydland - Norges tredje nobelprisvinner i økonomi 

   Steigum, Erling (CME Working paper series;1/2005, Working paper, 2005)
   Finn Kydland og Edward Prescott fikk Nobels minnepris i økonomi for 2004 for to banebrytende artikler i makroøkonomisk teori. Den første dreier seg om tidsinkonsistensproblemet i økonomisk politikk og ble skrevet på NHH ...
  • Fire år med euro 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;1/2003, Working paper, 2003)
   I dette notatet ser vi først nærmere på bakgrunnen for etablering av felles mynt i EU. Dernest redegjør vi for hva man forventet av prosjektet og for hvordan det har gått – så langt. Atferden til Den europeisk sentralbanken ...
  • Fire Walk with Me: Exploring the Role of Harmonious and Obsessive Passion in Well-being and Performance at Work 

   Birkeland, Ide Katrine (Series of Dissertations;08/2014, Doctoral thesis, 2014)
   This dissertation discusses the construct of passion for work. Built on motivational theories that separate the quantity and the quality of work motivation and integration, the dualistic model of passion intends to better ...