Show simple item record

dc.contributor.authorKarset, Ragnhild Marie Hafsahl
dc.contributor.authorStai, Petter
dc.date.accessioned2023-10-09T09:48:28Z
dc.date.available2023-10-09T09:48:28Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3095216
dc.descriptionMasteroppgave(MSc) i Master i regnskap og revisjon - Handelshøyskolen BI, 2022en_US
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven er å gi leser en oversikt over dagens rettskildebilde knyttet til beskatning av kryptovaluta, samt fremheve sider ved dagens føringer og praksis vi mener det kan være hensiktsmessig å endre. Kryptovaluta har over det siste tiåret vokst frem som et populært investeringsobjekt og betalingsmiddel. Kryptovaluta er en virtuell valuta basert på desentralisert teknologi som muliggjør transaksjoner mellom to parter uten involvering av en sentral tredjepart. I denne oppgaven tar vi for oss to problemstillinger knyttet til beskatning av kryptovaluta. I norsk lovgivning finnes det ingen særskilte regler for beskatning av kryptovaluta. Kryptovaluta skattlegges dermed etter alminnelige beskatningsregler. Ved del én av oppgavens problemstilling drøftes hensiktsmessigheten av den skatterettslige klassifiseringen av kryptovaluta med utgangspunkt i gjeldende rett. Vår vurdering er at kryptovaluta er hensiktsmessig klassifisert som et formuesobjekt, men at det i enkelte tilfeller vil kunne være grunnlag for å unnta kryptovaluta fra beskatning. Kryptovalutaens desentraliserte struktur, samt liten regulering av kryptovalutamarkedet har over det siste tiåret utfordret myndighetenes kontrollmuligheter. Ved del to av oppgavens problemstilling analyseres de ulike momentene ved kryptovaluta og tilhørende reguleringer som utfordrer myndighetenes muligheter til å avdekke skatteunndragelse. Fraværet av en sentral tredjepart, kryptovalutaens evne til delvis anonymitet, utfordrende sporbarhet, rask teknologisk utvikling og liten internasjonal regulering trekkes i avhandlingen frem som sentrale momenter i sammenheng med utfordring av myndighetenes kontrollmuligheter. Avslutningsvis presenteres våre vurderinger av behovet for endringer av regelverk og reguleringer.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectregnskapen_US
dc.subjectrevisjonen_US
dc.subjectaccountancyen_US
dc.subjectaccountingen_US
dc.subjectauditingen_US
dc.titleSkattlegging av kryptovalutaen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record