Show simple item record

dc.contributor.authorOpsal, Marita
dc.contributor.authorLund, Ylva Viktoria
dc.date.accessioned2023-10-06T13:17:43Z
dc.date.available2023-10-06T13:17:43Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3095000
dc.descriptionMasteroppgave(MSc) i Master i regnskap og revisjon - Handelshøyskolen BI, 2022en_US
dc.description.abstractDenne masteroppgaven tar for seg beskatningen av multinasjonale selskaper og det nye rammeverket for internasjonale skattereformer. Bakgrunnen for reformen kommer av økt globalisering og digitalisering, som har ført til en økning i transaksjoner og drift på tvers av landegrenser. Dette har åpnet opp for omfattende skatteplanlegging, som har medført gunstige skatteposisjoner for selskapene, men flere utfordringer for myndighetene. Dagens skatteregler, herunder CFC-reglene, har i lang tid blitt benyttet for å redusere utfordringene. Regelverkene har derimot flere smutthull, og det er behov for et nytt felles internasjonalt regelverk som sørger for en tilstrekkelig og rettferdig beskatning. Behovet førte til at OECD startet sitt arbeid på pilar 2, som skal sette en global minimumsskattesats på 15 %. I oppgavens analyse sammenlignes CFC-reglene mot pilar 2, for å vurdere hensiktsmessigheten ved implementeringen av regelverket. Et av hovedfunnene er at pilar 2 inkluderer både passive og aktive inntekter, i motsetning til CFC-reglene som i praksis kun omfatter passive inntekter. Videre har pilar 2 et høyere terskelbeløp for at regelverket kommer til anvendelse. Pilar 2 er også basert på regnskapsmessige regler og definisjoner, noe som er et skifte fra CFC-reglene som er basert på skattemessige regler. I tillegg er beregningen av effektiv skattesats svært kompleks, noe som også er et kjent problem i CFC-reglene. Pilar 2 er ikke ferdig utviklet, og det kreves ytterligere presisering og justering. Tidsperspektivet for implementering er meget optimistisk og mye arbeid gjenstår. Det jobbes iherdig med å utarbeide Implementation Framework, som skal veilede skattemyndighetene med implementeringen og administreringen av regelverket. Harmonisering av innhold og implementeringstidspunkt er kritisk for at pilar 2 når sitt formål. På kort sikt mener vi at pilar 2 vil medføre høye kostnader, som ikke kan rettferdiggjøres av økt skatteproveny. På lang sikt vil implementeringen kunne føre til en holdningsendring i jurisdiksjonene, som vil redusere den internasjonale skattekonkurransen. Videre mener vi at pilar 2 til en viss grad kan dekke flere av hullene i CFC-reglene, noe som er et steg i riktig retning for å motvirke uthuling av skattegrunnlaget og overskuddsflytting.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectregnskapen_US
dc.subjectrevisjonen_US
dc.subjectaccountancyen_US
dc.subjectaccountingen_US
dc.subjectauditingen_US
dc.titleHvilken effekt kan pilar 2 i det nye rammeverket for internasjonale skattereformer ha på selskapsbeskatning, og i hvilken grad vil den utfylle dagens CFC-regler?en_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record