Show simple item record

dc.contributor.authorSjursen, Fride Emilie Lie
dc.contributor.authorChristiansen, Alette Marie
dc.date.accessioned2022-11-23T14:04:09Z
dc.date.available2022-11-23T14:04:09Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3033710
dc.descriptionMasteroppgave(MSc) in Master of Science in Leadership and Organizational Psychology - Handelshøyskolen BI, 2022en_US
dc.description.abstractDenne studien undersøker omfanget av mellomlederes opplevelse av rollestress og faktorene knyttet til denne typen jobbstress. Forskningsmålet for studien er delt i to deler. Den første delen utforsker hvor utbredt rollestress er blant norske mellomledere. Den andre delen bygger på den første delen og undersøker hvilke psykososiale faktorer som utløser rollestress. Problemstillingen vil bli undersøkt og analysert ved hjelp av fem hypoteser og en forskningsmodell. For å besvare forskningsspørsmålet har vi brukt en kvantitativ metodisk tilnærming. Grunnlaget for prosjektet er en nasjonal representativ undersøkelse gjennomført i 2011 av AFF ved Norges Handelshøyskole, som vi fikk tilgang til. Vi har brukt stressteori for å belyse vår avhengige variable rollestress. Rollekonflikt, sammen med rolleklarhet, utgjør en vesentlig del av rollestressbegrepet. Videre ble lederorienteringer knyttet til rollestress, hvor vi valgte de to klassiske: relasjonsorientert og oppgaveorientert ledelse, sammen med ledelsesteorien LMX (leader-member exchange leadership). Til slutt har vi viktigheten av ensomhet og sosial støtte knyttet til rollestress da våre funn viser at alle disse er relatert til opplevd rollestress. Våre funn underbygger at noen faktorer kan ha en mer betydelig innvirkning på rollestress enn andre egenskaper sett fra en mellomleders perspektiv. Spesielt fant vi at det dyadiske forholdet mellom mellomlederne og deres følgere, slik det er kartlagt i LMX-ledelse, kan spille en avgjørende rolle knyttet til rollestress. Ensomhet kan også påvirke nivået av rollestress, men denne sammenkoblingen ser ut til å være mer kompleks. Videre fant vi at rollestress kan redusere den enkeltes mellomleders trivsel, selv om de føler seg faglig og sosialt støttet av ledelse og ansatte. Studien bør betraktes som en verdifull forskningsinnsats for å samle kunnskap om mellomledere og deres jobbsituasjon. De empiriske funnene belyser faktorer som kan påvirke en mellomleders opplevelse av rollestress. Rollestress som overskrider ens kontroll kan gi et psykisk sammenbrudd i et langsiktig perspektiv, som utbrenthet eller nedsatt psykisk velvære. Denne negative påvirkningen kan være ødeleggende både på individ- og organisasjonsnivå, og vi har med denne studien presentert et bidrag til teorien blant norske mellomledere.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectledelse organisasjonspsykologi leadership organizational psychologyen_US
dc.titleBetween a rock and a hard place : A national representative survey study of Norwegian middle managersen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record