Show simple item record

dc.contributor.authorHeggedal, Tom-Reiel
dc.contributor.authorRosendahl, Knut Einar
dc.date.accessioned2015-08-24T06:52:20Z
dc.date.available2015-08-24T06:52:20Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationMagma, 18(2015)5: 65-77nb_NO
dc.identifier.issn1500-0788
dc.identifier.issn1500-6069
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/297834
dc.descriptionForlagets e-utgave er tilgjengelig fra www.magma.nonb_NO
dc.description.abstractUtslipp av klimagasser er et globalt problem. Fra et globalt, samfunnsøkonomisk perspektiv ville en optimal løsning være en global avtale som på ett eller annet vis gjorde at utslippene ble redusert tilstrekkelig mye og på billigst mulig måte. I denne artikkelen forklarer vi hvorfor en slik løsning er svært vanskelig å få til, blant annet på grunn av gratispassasjerproblemet. I mangel av en slik avtale er det vanskelig for et lite land som Norge å vite hva som er hensiktsmessig å gjøre. I denne artikkelen diskuterer vi virkninger av forskjellige unilaterale norske klimatiltak i et globalt perspektiv. Vi deler denne diskusjonen i to. I den første delen ser vi på effekten av tiltak gitt andre lands utslipp og klimatiltak. Vi diskuterer effekter av avgifter og kvoter, teknologitiltak og reduksjon av produksjon av fossile brensler i Norge. Vi ser også på direkte tiltak i andre land slik som skogvern. I den andre delen ser vi på effekter av norske klimatiltak på andre lands utslipp og insentiver til å delta i bindende, internasjonale avtaler. Med andre ord stiller vi oss spørsmålet om det er grunn til å tro at norsk klimapolitikk kan innvirke på andre lands utslipp og internasjonal klimapolitikk.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherFagbokforlaget i samarbeid med Econanb_NO
dc.titleNorsk klimapolitikk i et globalt perspektivnb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.source.journalMagmanb_NO
dc.description.localcode1, OAnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record