Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorThomassen, Guro
dc.contributor.authorTveit, Kristin
dc.date.accessioned2015-08-10T08:05:17Z
dc.date.available2015-08-10T08:05:17Z
dc.date.issued2015-08-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/295744
dc.descriptionMasteroppgave(MSc) i Master i regnskap og revisjon - Handelshøyskolen BI, 2015
dc.description.abstract1. mai 2011 skjedde det en endring i revisjonsbransjen. Regjeringens lovendring om bortfall av revisjonsplikten for små aksjeselskaper trådte i kraft, og mange mente at dette var starten på en ny epoke for revisjonsselskapene. Totalt har 53 prosent av aksjeselskap stiftet per 31.12.2010 fravalgt revisor, mens hele 67 prosent av nystiftede aksjeselskap i perioden 1.1.2011 til 31.12.2013, ble stiftet uten revisor eller har fravalgt revisor. Gjennom denne oppgaven vil vi besvare hvilke konsekvenser bortfallet av revisjonsplikten har hatt for de store revisjonsselskapene, samt hvilke konsekvenser en økning av terskelverdi for fravalg kan føre til for de store revisjonsselskapene. Konsekvenser vil vi uttrykke ved tapt antall klienter og tilhørende revisjonshonorar. Vi vil innlede oppgaven med en teoretisk forankring bak tema og problemstilling. Denne vil først ta utgangspunkt i revisjonsbransjen i Norge, for deretter å redegjøre for internasjonal empiri knyttet til temaet vårt. Vi vil starte med en analyse over mulige konsekvenser for de store revisjonsselskapene dersom samtlige klienter fravalgte revisor når revisjonsplikten bortfalt. Deretter analyserer vi hva som faktisk skjedde i årene 2011, 2012 og 2013 med tanke på konsekvenser for de store revisjonsselskapene, herunder hvor mange klienter som har fravalgt revisor og hvilket revisjonshonorar dette representerer. Vi vil også se nærmere på hvilken landsdel som har høyest fravalgsandel og hvordan det kan ha sammenheng med hvor de store revisjonsselskapene er posisjonert. Siden vår problemstilling dreier seg om konsekvenser for de store revisjonsselskapene vil vi også se nærmere på om markedsandelen til disse er endret etter bortfallet av revisjonsplikten. I siste del av besvarelsen vil vi analysere mulige konsekvenser for de store revisjonsselskapene dersom terskelverdien for fravalg av revisor øker.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectregnskapnb_NO
dc.subjectrevisjonnb_NO
dc.subjectaccountancynb_NO
dc.titleRevisjonsbransjen i endring : konsekvenser for de store revisjonsselskapenenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel