Show simple item record

dc.contributor.authorKristiansen, Henrik Vandsemb
dc.contributor.authorCohen, Elliot
dc.date.accessioned2015-08-07T10:51:57Z
dc.date.available2015-08-07T10:51:57Z
dc.date.issued2015-08-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/295571
dc.descriptionMasteroppgave(MSc) i Master i regnskap og revisjon - Handelshøyskolen BI, 2015
dc.description.abstractWorld Leasing Yearbook (2013) har rapportert at det globalt ble inngått leasingavtaler for nesten 800 milliarder dollar i 2011. I 2005 estimerte SEC at amerikanske børsnoterte selskaper har bortimot 1250 milliarder dollar i operasjonelle leieforpliktelser skjult fra balansen. Dette har blitt kritisert for å være i strid med det konseptuelle rammeverket til IFRS. I tillegg har kritikken mot nåværende standard handlet om utilstrekkelig krav til noteinformasjon, manglende sammenlignbarhet, muligheter for tilpasning og strukturering av kontrakter, komplekse regler med ulik klassifisering av leieavtalene og konflikt med det grunnleggende kravet om et rettvisende bilde. Som svar på kritikken inngikk IASB og FASB et felles prosjekt med mål om å forbedre regnskapsføringen av leieavtaler. Nåværende standard ble gjennomgått og et diskusjonsnotat sendt ut. Første høringsutkast med forslag til ny standard ble utgitt i 2010. Basert på svarene til det første høringsutkastet ble et nytt høringsutkast utgitt i 2013. Vi undersøker hvorvidt forslaget til ny IFRS-standard for regnskapsføring av leieavtaler er i stand til å møte kritikken fremført mot nåværende standard. Vi studerer utviklingen av den nye standarden gjennom høringsutkastene og høringssvarene fra 2010 og 2013. Underveis vurderer vi hvorvidt de foreslåtte endringene vil kunne gi brukerne av finansregnskapet bedre informasjon og om nytten av forslagene vil overgå kostnadene ved overgang til en ny standard. For å besvare vår problemstilling er det nødvendig å gjennomgå nåværende IAS 17 og høringsutkastene fra 2010 og 2013. Vi behandler også aktuell regnskapsteori og IFRS sitt konseptuelle rammeverk. Analysen baseres på standardsetternes diskusjonsnotat og høringsutkast kombinert med kritikken og høringssvarene knyttet til høringsutkastene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectregnskapnb_NO
dc.subjectrevisjonnb_NO
dc.subjectaccountancynb_NO
dc.titleIAS 17 : kritikk og endringernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record